اسکریپر

تیغه های برنده

تیغه های برنده اسکریپرها از قطعات تیز متعددی تشکیل می یابند که به انتهای جلویی جام (مخزن بارگیر) پیچ شده اند. در سیستم استینگر قسمت وسطی تیغه بیش از قسمتهای کناری بیرون آمده است. در سیستم برشی طراز تمام قسمتهای تیغه به یک اندازه امتداد یافته اند. سیستم استینگر بیشتر به کار می رود چون ایجاد نیروی نفوذ کننده و برشی بیشتر می نماید. بعضی اوقات به دلیل فوق از تیغه های منحنی استفاده می شود. سیستم تیغه طراز وقتی به کار می رود که امکان شکستن تیغه وجود دارد و همچنین از این سیستم برای تمیز کاری آخر کار استفاده می شود. تیغه های دندانه دار هم برای کارهای سنگین تر موجودند. اسکریپرهای دارای بالا بر، معمولاً دارای دندانه ای اضافی هستند که به انتهای تیغه عادی متصل شده است.

تولید اسکریپر

سیکل اسکریپر

مانند اغلب ماشین آلات خاکبرداری، تولید اسکریپر با تخمین بار متوسط اسکریپردر هر سیکل کار و ضرب آن در تعداد سیکلهای انجام شده در واحد زمان محاسبه می شود. برای تعیین تعداد سیکلهای انجام شده در واحد زمان مدت زمان هر سیکل باید تخمین زده شود. سیکل کار کلی عبارتست از مجموع سیکل متغیر و سیکل ثابت.

زمان بارگیری عبارت از زمان لازم جهت بارگیری اسکریپر می باشد. زمان شتاب دهی به اسکریپر مدت زمانی است که تراکتور پس از پایان عملیات بارگیری اسکریپر در تماس با اسکریپر باقی می ماند تا با فشار به آن به اسکریپر کمک کند تا شتاب لازم را جهت خروج از منطقه حفاری کسب کند. زمان برگشت، مدت زمان لازم برای بازگشت تراکتور به منطقه شروع بارگیری می باشد. زمان انتقال مدت زمان لازم برای تراکتور کمکی جهت ایجاد تماس با اسکریپر و آغاز یک سیکل بارگیری جدید می باشد.

جرثقیل های سقفی و دروازه ای

 جرثقیل سقفی و دروازه ای

 

طراحی ، ساخت ، نصب وراه اندازی انواع جرثقیل صنعتی اعم از سقفی ( تک پل ودوپل ) دروازه ای ونیم دروازه ای ، ستونی ، بازویی و همچنین انواع جرثقیلهای صنعتی خاص وبا کاربری های منحصر  مشاوره – طراحی – ساخت وتولید انواع جرثقیلهای صنعتی  - سقفی تک پل ودوپل – بازویی – ستونی – ستونی متحرک – منو ریل – دروازه ای و نیم در وازه ای – ساخت جرثقیلهای خاص صنعتی  - وارد کننده انواع  جعبه چرخ و کلگی ساخت وتولید انواع راهبر طولی با روش نورد سرد

 طراحی:

ساخت جرثقیل های سقفی بابهره گیری از تیم فنی و مهندسی مجرب وبااستفاده از تجارب چندین ساله وبراساس استانداردهای متداول وشناخته شده مانند  FEM , DIN , CMAA  .

پس از طراحی کاملی از کل سیستم جرثقیل مورد نیاز اعم از طراحی مکانیک ، ‌سازه ، الکتریکال ، کنترل ، مسائل ایمنی و . . .  ، در قالب نقشه ومحاسبات فنی و دفترچه مشخصات فنی شامل کلیه اطلاعات جزئی طرح انجام می دهیم و مجموعه ای ارزنده را تحویل مشتریان خود خواهیم داد.

ساخت:

برای ساخت جرثقیل ابتدا بابهره گیری از کادر آزموده وماهر در زمینه ساخت جرثقیل در فضایی کاملاٌ مناسب و با تجهیزات لازم وبه روز با دارابودن دوکارگاه ساخت مجزا از هم در دونقطه از  شهر تهران  با استفاده از سیستم QC  مراحل مختلف ساخت را انجام داده و نهایتاٌ با گزارش QC و WPS  سازه مربوطه ساخته ورنگ گردیده کنترل وآماده تحویل می گردد .

نصب وراه اندازی:

 نصب وراه اندازی با توجه به نقشه ومشخصات تهیه شده انجام می گردد . تستهای متداول استاتیک ، دینامیک ، بدون بار  وبا بار نامی سیستم نصب شده را بطور کامل ودر حال کار با کلیه مدارک وگواهینامه های سازنده انجام خواهد گرفت.

تست وبازرسی وصدور گواهی صحت وسلامت:

امروزه جرثقیلهای سقفی از جایگاه ویژه ای در کارخانجات و شرکتهای صنعتی برخوردار می باشند. همچنین درپیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت و ایمنی و بهداشت کار از جمله18001 OHSAS، الزام استفاده  ازجرثقیلهای دارای گواهینامه صحت وسلامت  از شروط اصلی میباشد. برای اخذ این گواهینامه میبایستی جرثقیلهای سقفی غیر از بازدیدهای روزانه که توسط اپراتور و بخش سرویس و نگهداری انجام می پذیرد میبایستی بازدیدهای دوره ای توسط یک شرکت مستقل بعنوان شخص ثالث و صلاحیتدارانجام پذیرفته و گواهینامه لازم صادر گردد. در صورتیکه پرسنل فنی و اپراتورها آموزشهای لازم در زمینه تست و بازرسی و استانداردهای مربوطه دیده باشند به ضریب ایمنی جرثقیلها افزوده و در یک ارتباط تنگاتنگ با بازرسان فرایند صدور گواهینامه تسهیل میگردد.  تست وبازرسی وصدور گواهی صحت وسلامت با توجه به نقشه ومشخصات تهیه شده به طور کامل انجام می گیرد،  با انجام تستهای لازم وبررسی کلیه جوانب امر در صورت نبود مشکل گواهینامه صحت وسلامت جرثقیل مورد تست را صادر می گردد  . این شرکت با دارابودن گواهینامه لازم تنها شرکت دارنده مجوز صدور گواهی صحت وسلامت از کشور اروپایی می باشد.

 

جرثقیل خاکبردار ، ( کلامشل )

جرثقیل خاکبردار یا کلامشل دستگاهی است مجهز به تیر مشبک جرثقیل، جام کلامشل و کابلهای لازم جهت کنترل دستگاه. کلامشل برای انجام عملیاتی از قبیل کندن چاه و گودال های عمودی یا پی کنی، انتقال مواد از محل دپو به انبارها و تخلیه مواد از واگنهای باری خط آهن مناسب است.

جام جرثقیل یا کلامشل از دو قطعه که به هم لولا شده اند تشکیل شده است. در هنگامی که کابلهای بستن جام و بالا بردن جام فاقد کشش باشند، از سرباره های اضافی باز کردن جام استفاده می شود. وقتی که جام باز باشد، وزن آن به وسیله کابل نگهدارنده تحمل می شود و کابل زیرین که از جام به وسط تیر مشبک متصل است برای جلوگیری از کج شدن و نوسانات جام در حین عملیات به کار می رود.

 

 

 

 

 

 

لودر
ظرفیت جام لودر به طریقی غیر از جام جرثقیل و دراگلاین تعیین می شود. ظرفیت اسمی جام در مورد لودر عملاً مساوی با حجم مواد حفاری کود شده (heaped volume) در جام لودر در نظر گرفتن استانداردهای مؤسسه Engineers (SAE) Society of Automotive است. بار مجاز لودر در حین عملیات تحت استاندارد SAE بار مجاز لودر با چرخ لاستیکی در حین عملیات نباید هیچگاه از 50% بار استاتیک واژگونی در حالتی که در حال گردش کامل است تجاوز کند. این مقدار برای لودر با چرخ زنجیری 35% بار استاتیک واژگونی می باشد. البته بار واژگونی را می توان با استفاده از سربار یا افزودن ملحقات به انتهای ماشین بالا برد و لذا مشاهده می شود که وزن ماشین هم علاوه بر قدرت بالا بردن بار در تعیین حجم جام مؤثر است. لودر و موارد استعمال آن لودر موارد استعمال بسیار دارد. ماشین لودراحتیاجی به ماشین دیگری جهت عملیات تکمیلی و پشتیبانی نظیر طراز کردن سطح کار، صاف کردن یا تمیز کردن محل کار ماشین ندارد چون خود این اعمال را انجام می دهد. لودر قدرت تحرک فراوان داشته و معمولاً از یک کارگاه ساختمانی به کارگاه دیگر خودش حرکت می کند (البته نوع لاستیک دار آن) . بعضی از موارد استفاده لودر عبارتند از ایجاد خاکریزها، حفاری زیر زمین بناها، پر کردن خندقها و خاکریزی اطراف لوله های کار گذاشته شده در کانالها، بار کردن کامیونها، حمل بتن به محل قالبتها و بلند کردن و حمل مصالح ساختمانی. اگر از لودر برای حفاری زیر زمین استفاده شود اول باید سطح شیبداری به محل حفاری ایجاد کند و سپس حفاری را به انجام برساند. (شبیه بیل مکانیکی). انواع خاک از خاک نرم گرفته تا خاک متوسط سخت توسط لودر قابل حفاری می باشد.
لودر وانتخاب آن برای انتخاب لودر جهت یک کار بخصوص باید عوامل مختلفی را در نظر داشت. بعضی از این عوامل عبارتند از میزان متوسط و ماکزیمم مقدار مواد حفاری با بارگیری مورد نظر، نوع مواد بارگیری، وسعت میدان مورد لزوم جهت بار کردن یا باراندازی، ظرفیت و ارتفاع باربند کامیون و غیره.   لودر با چرخ لاستیکی چرخای بزرگ لاستیکی به این نوع لودر قدرت تحرک فراوان می بخشد. سرعت این لودرها در شاهراه به 25 مایل در ساعت (40 کیلومتر در ساعت) می رسد. فشار وارده بر زمین کم بوده و می توان این فشار را با تغییر اندازه و باد لاستیک تغییر داد. با این همه آسیب پذیری این لاستیکها در موقع کار در زمینهای دارای سنگهای تیز (یا محل هایی که در اثر انفجار سنگها به صورت تیز و دندانه دار درآمده اند) که باعث بریده شدن لاستیک می شود استفاده از آن را در این نوع زمینها محدود می کند. در زمینهای مرطوب (خیس) نیز کار کردن با آن نسبتاً مشکل است. البته زنجیرهای سیمی مخصوص جهت حفاظت لاستیکا وجود دارد که می توان برای ازدیاد اصطکاک لاستیکها با سطح زمین آنها را به کار برد. لودر مفصلی articulated دارای نوعی شاسی است که این شاسی بین محور چرخهای عقب و جلو مفصل شده است. این حالت مفصلی قدرت مانور و شعاع گردش ماشین را نسبت به شاسی های ثابت (غیر مفصلی) زیاد می کند. فرمان و کنترل هیدرولیک برای لودرها موجود می باشد. لودر با چرخهای زنجیری به طور کلی این نوع لودرها همانند لودرهای با چرخ لاستیکی عمل می کنند. منتها فشار کم وارد از آنها بر زمین باعث می شود که لودرهای با چرخ زنجیردار بتوانند در زمین هایی کار کنند که قابل استفاده برای لودرهای لاستیک دار نیستند. اصطکاک زیاد آنها با زمین باعث می شود که آنها بتوانند منتهای استفاده را از قدرت موتور در کندن زمین بنمایند و چون زنجیر دارند، در هنگام کار در مناطق دارای سنگهای تیز خطر پاره شدن لاستیک در بین نمی باشد. لودرهای زنجیردار قادر به حرکت بر روی سطح های با شیب جانبی 35% می باشند در صورتی که این رقم در مورد لودر چرخ لاستیکی 15% است. همچنین لودر زنجیردار از شیب 60% می تواند بالا برود در حالی که این رقم برای لودر لاستیک دار به حدود 30% محدود می شود.
سرعت لودر زنجیردار خیلی کمتر از لودر لاستیک دار بوده به همین علت در مواردی که فاصله حمل مواد و بازگشت به محل بارگیری زیاد باشد، راندمان این ماشین نسبت به نوع لاستیک دار پایین است. لودر با تسمه نقاله این ماشین شامل یک سر حفار و یک سیستم تسمه نقاله می باشد. معمولاً این دستگاه را توسط یک یا چند تراکتور به محل حفاری حمل می کنند هر چند گاهی اوقات این ماشینها دارای موتور حرکت نیز هستند. این نوع ماشینها در شرایط مطلوب قادر به حفاری به میزان تا چندین هزار متر مکعب مواد در ساعت می باشند. بولدوزرها  بولدوزر از مهمترین ماشین الات راهسازی وساختمان سازی است که دارای کاربردهای متعددی است   کاربرد بولدوزر بولدوزرها موارد استفاده فراوانی دارند که ازمیان میتوان به موارد زیراشاره کرد 1) تصطیح زمین وپاک سازی آن ازبوته ها وکنده های درخت   2) ایجاد راههای اولیه درکوهستانهای وزمینهای سنگ لاخی 3)جابجا کردن توده خاک به صورت فشاردادن درحجم های زیاد 4)کمک به هل دادن اسکریپرها 5)خش کردن خاک درخاکریزها 6)پشته کردن خاک درکنارنهرهای ایجادشده 7)تصطیح وپاک سازی بقایای مانده ازعملیات ساختمانی 8) نگهداری راههای موقت خاکی 9) پاک سازی گودالهای کف معادن       تراکتورها

تراکتور با چرخهای زنجیری از اولین ماشین آلات موتورداری است که در عملیات خاکی به کار گرفته شده است. امروزه با به کار گرفتن تراکتور چرخ لاستیکی، هنوز هم این وسیله به طور وسیعی در کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد. تراکتوری که مجهز به یک تیغه در قسمت جلویی باشد به بولدوزر موسوم است. انواع مختلفی از تیغه ها قابل استفاده با تراکتور هستند.

انواع متفاوت تیغه ها، موارد استعمال بولدوزر در پروژه های ساختمانی و طریقه تخمین میزان تولید بولدوزرها در قسمتهای بعدی این فصل آورده می شود. از تراکتور ها علاوه بر استفاده مثل بولدوزر استفاده های دیگری هم می کنند نظیر کشیدن اسکریپر، واگن و ماشین آلات تراکم خاک و غیره، تراکتورها از موتورهای دیزل که معمولاً توربوشارژ هستند نیرو می گیرند، در انواع استاندارد و دنده اتوماتیک موجودند. همچنین کنترل آنها به صورت مکانیکی، یا هیدرولیکی می باشد. روند جدید استعمال مبنی بر استفاده از کنترل هیدرولیک و دنده اتوماتیک می باشد.

تراکتور چرخ زنجیری

این نوع تراکتورها در انواع مختلف زمینها به خاطر فشار کم وارد بر زمین (حدود 6 تا 9 پاوند بر اینچ مربع، معادل 45/0 تا 65/0 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) و قدرت کشش مناسب قادر به فعالیت هستند. مدلهای مخصوصی موجودند که دارای فشار وارد بر زمین حدود 3 تا 4 پاوند بر اینچ مربع (معادل 22/0 تا 30/0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ) بوده و در زمین های سست بسیار مؤثرند. این ماشین آلات در شیبهای تا 100% (45 درجه) نیز قادر به کار هستند. به علت سرعت نسبتاً کم باید برای حمل آنها به محل کارگاه از تریلر استفاده نمود. زنجیر این تراکتور از کفشکهای فولادی که در مقابل فرسایش بسیار مقاوم هستند تشکیل شده است. این زنجیرها بر روی قرقره هایی که بر روی بدنه سیستم چرخها سوار شده اند، قرار می گیرند. محور عقب مربوط به دیفرانسیل بوده و محور جلویی به تبعیت از آن می گردد. چرخ جلویی مجهز به یک سیستم ضربه گیر با کشش قابل تنظیم است که به منظور جذب ضربه های سنگین و تولید نیروی غلطشی (traction) مناسب تعبیه شده است. چون غلطک های زنجیرها روغن کاری شده و در مقابل نفوذ آب و مواد زنگ آور محفوظ هستند، تراکتور قادر است در آب به ارتفاع زنجیرهای فوقانی چرخها عمل نماید. در صورتی که پیش بینی لازم برای ضد آب بودن ماشین صورت گرفته باشد، تراکتور قادر خواهد بود به مدت کم در آبهای عمیق تر هم فعالیت کند. تراکتورهای دوتایی که یکی پشت دیگری بسته شده و توسط یک راننده هدایت می شوند، در مواقعی که احتیاج به قدرت خیلی زیاد باشد به کار برده می شوند (نظیر هل دادن اسکریپر یا خراشاندن و دریدن مناطق سنگی). همچنین تراکتورهایی که دو به دو پهلوی هم قرار گرفته و یک تیغه واحد گاهی به طول تا 24 فوت (8 متر) دارند، طرح شده و به کار گرفته شده اند.

تراکتور با چرخهای لاستیکی

تراکتور با چرخ لاستیکی از این جهت ساخته شد که سرعت بیشتری در کشیدن اسکریپرها و واگنها و کارهای نظیر آن داشته باشد. این نوع ماشینها در انواع 2 چرخ و 4 چرخ موجودند. نوع 2 چرخ آن باید حتماً همراه با یک ماشین دیگر نظیر اسکریپرکار کند تا بتواند تعادل خود را حفظ کند. نوع چهار چرخ آندر دو نوع یک دیفرانسیل و دو دیفرانسیل موجود است. معمولاً در این نوع ماشینها از جعبه دنده اتوماتیک و کنترل هیدرولیک استفاده می شود. این نوع ماشینها دارای فشار بر سطح زمین به مقدار 25 تا 35 پاوند بر اینچ مربع (معادل 8/1 تا 5/2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) بوده و نیروی غلطشی که ایجاد می کنند باندازه تراکتورهای زنجیردار نیست و بنابراین استفاده از آنها به صورت بولدوزر توسط عوامل یاد شده محدود می گردد. علاوه بر داشتن سرعت سیر نسبتاً زیاد این نوع تراکتور در حرکت بر روی آسفالت، سطح جاده را خراب نمی کند. به دلیل فشار زیاد وارد بر زمین، می توان از آن در عمل تراکم سطح زمین یا جاده استفاده نمود. یک نوع بولدوزر چرخ لاستیکی مفصل دار (کمر شکن) در شکل 2-5 مشاهده می شود.

انواع تیغه ها و ملحقات تراکتور

انواع تیغه ها

از میان انواع مختلف تیغه های موجود برای تراکتور چهار نوع تیغه از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و موارد استفاده زیادتری دارند. این چهار نوع تیغه عبارتند از تیغه مستقیم، تیغه انگل دوزر، تیغه یونیورسال و تیغه کوشن (cushion blade).همه این نوع تیغه ها به غیر از تیغه کوشتن می توانند حول محور طولی ماشین دوران کنند و بدین ترتیب قدرت تراکتور را در یک انتهای تیغه متمرکز سازند.این دوران حول محور طولی مخصوصاً در مواقع خندق کنی یا شکستن رویه زمینهای سخت مورد استعمال دارد. تیغه های مستقیم یونیورسال امکان حرکت قسمت فوقانی تیغه را به جلو یا عقب میسر می سازند این عمل باعث ازدیاد یا نقصان میزان نفوذ تیغه ماشین در اثر تغییر زاویه حمله به زمین می شود. فقط تیغه انگل دوزر را می توان طوری تغییر مکان داد که عمود بر جهت حرکت ماشین نباشد.

تیغه مستقیم از باقی تیغه ها بیشتر مورد استعمال دارد. وقتی که فاصله حمل مواد کم یا متوسط است این نوع تیغه بسیار مؤثر می باشد. این تیغه دارای اسب بخار در هر فوت از انتهای برشی و اسب بخار در هر یارد مکعب مواد سست بیشتری نسبت به تیغه یونیورسال می باشد. بنابراین، این نوع تیغه دارای قدرت حفاری و حمل مواد بیشتری نسبت به نوع یونیورسال می باشد. در ضمن تیغه مستقیم قادر به تجهیز با صفحه فشاری جهت هل دادن اسکریپر می باشد. تیغه انگل دورز می تواند تا حدود 25 درجه نسبت به حالت مستقیم دوران پیدا کند ولی انتهای فوقانی آن قادر به حرکت به جلو یا عقب نیست. انگل دوزر در ایجاد برش در کنار تپه ها و بلندیها، پر کردن پشت ابنیه و کندن جویها می تواند مورد استفاده مؤثر قرار گیرد.
تیغه یونیورسال با دارا بودن دو دیواره در دو انتهایتیغه قادر به حمل مقادیر زیاد مواد حفر شده در مسافات نسبتاً زیاد می باشد. این تیغه نباید برای حمل مواد خیلی سنگین یا نفوذ در زمین به میزان زیاد مورد استفاده قرار گیرد چون دو شاخص سابق الذکر در این نوع تیغه نسبتاً کم می باشد. تیغه کوش به منظور هل دادن اسکریپر طرح شده است. این تیغه تقویت شده و طوری طرح شده است تا بتواند ضربات ناشی از اصطکاک با قسمت عقب اسکریپر را جذب نماید. در ضمن می توان از این تیغه در عملیات عادی بولدوزر و تمیز کردن سطح کارگاه استفاده نمود.

انواع مختلف دیگر تیغه نیز وجود دارند که بعضی از آنها عبارتند از تیغه خراشنده (ripdozer)، تیغه U شکل مخصوص مواد سبک و تیغه هایی که برای عملیات مخصوص پاک کردن به کار می روند. تیغه خراشنده شبیه تیغه مستقیم است منتها در انتهای تیغه ها دارای زوائدی به طول تا 12 اینچ در زیر سطح تیغه بوده و در کندن پوسته سخت زمین و یا خاکهای یخ زده به کار می روند. تیغه U شکل شبیه تیغه یونیورسال بوده ولی ساختمان آن سبک تر بوده و برای حمل مواد به میزان زیاد به کار می رود. این نوع تیغه بهترین نوع تیغه برای حمل مواد خاکی سبک و غیر چسبنده به میزان زیاد می باشد.

تیغه هایی که برای پاک کردن سطح فضای کار به کار می روند جهت از بین بردن بوته ها و درختان طرح شده اند. یک نوع از این تیغه ها تیغه V شکل می باشد. این تیغه دارای انتهای بسیار تیز جهت بریدن بوته های بزرگ و درختان در سطح یا قدری زیر سطح زمین می باشد.

ملحقات دیگر

علاوه بر تیغه های ذکر شده در فوق، سایر انواع ملحقات معمول در تراکتورها عبارتند از شن کش، خراشنده و غیره. شن کش ها برای جمع آوری بوته ها و درختان جهت پاک کردن یک منطقه به کار می روند. یک نوع شن کش سنگین تر وجود دارد که در جمع آوری صخره های بزرگ از سطح زمین های کشاورزی به کار می رود. انواع ملحقات دیگر جهت نفوذ در زمینهای سخت و سنگی وجود دارند. در فصل9 در مورد این عملیات توضیحات بیشتری داده شده است.

تعیین سرعت تراکتور

حداکثر سرعت یک کامیون، بولدوزر یا اسکریپر تحت شرایط و میزان بار معین، بستگی به قدرت موجود در چرخها و مسأله تراکسیون (اصطکاک) و مقاومت شیب و مقاومت غلطشی دارد. روشهای تعیین این عوامل و ماگزیمم سرعت ماشین آلات با استفاده از جداول و منحنی های عرضه شده توسط کمپانیهای سازنده این ماشینها در زیر خواهد آمد.

 

/ 0 نظر / 36 بازدید